Semitski jeziki » Lektoriranje, lektoriranje diplom

 Semitski jeziki

24/5/2010

Semitski jeziki spadajo k astroazijski jezikovni družini in so tudi najbolj razširjena jezikovna veja te družine. Danes enega izmed številnih semitskih jezikov govori kar 260 milijonov ljudi, ki živijo predvsem na Bližnjem vzhodu in severnih področjih Afrike. Med najpomembnejše semitske jezike prištevamo arabščino, hebrejščino in novoaramejske jezike.

Category : reserved to connected users | Write a comment | Print

From the same author

Katalonski jezik
Semitski jeziki

Comments

| Contact author |