Lektoriranje, lektoriranje diplom

Articles of this page


Katalonski jezik
Semitski jeziki

Katalonski jezik

Added 2/6/2010

Katalonski jezik prištevamo k romanskih jezikom, ki so del večje indogermanske jezikovne družine. Ima 9,4 milijona govorcev, status uradnega jezika pa ima v Andori, skupaj s španščino pa tudi v pokrajini Kataloniji, na Balearih in v Valenciji, poleg tega pa katalonski jezik govorijo tudi v Italiji in Franciji.

Category : Not specified | Comments (0) | Write a comment |

Semitski jeziki

Added 24/5/2010

Semitski jeziki spadajo k astroazijski jezikovni družini in so tudi najbolj razširjena jezikovna veja te družine. Danes enega izmed številnih semitskih jezikov govori kar 260 milijonov ljudi, ki živijo predvsem na Bližnjem vzhodu in severnih področjih Afrike. Med najpomembnejše semitske jezike prištevamo arabščino, hebrejščino in novoaramejske jezike.

Category : Not specified | Comments (0) | Write a comment |

| Contact author |